top of page

อาคารสำนักงาน

ขายตึกสำนักงาน

สำนักงาน พื้นที่ 1,014 ตร.ม.

พร้อมใช้งานได้ทันที

ราคา 75,000,000 บาท

▶ ที่อยู่ : ริมถนนสุขุมวิท62 ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน 
▶ ขนาด : พื้นที่ 1,014 ตร.ม.

ขายตึกสำนักงาน

อ.จูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ถนนนเรศ

เขตบางรัก พร้อมใช้งาน

ราคา 14,303,800 บาท

▶ ที่อยู่ : อ.จูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ถนนนเรศ เขตบางรัก
▶ ขนาด : 168.28 ตร.ม. (ชั้น 12)

ให้เช่า สำนักงาน

อาคารอโศกทาวเวอร์

ค่าเช่าต่อเดือน : 483,570 บาท

▶ ที่อยู่ : อาคาร อโศก ทาวเวอร์ ถนนอโศกมนตรี
▶ ขนาด : ขนาด : 877 ตร.ม.

ขายสำนักงาน อาคาร พีเอส ทาวเวอร์

ถนนอโศก มนตรี

ราคา 53,461,450 บาท

▶ ขนาด : 764 ตารางเมตร
▶ ที่อยู่ : สำนักงาน อาคาร พีเอส พีเอส ทาวเวอร์ ถนนอโศกมนตรี

bottom of page